Pretraga

 

Vođenje projekta

   

Procena i kontrola toka i opsega projekta, mogućnosti softvera i raspoloživih resursa, pre svega kadrova, samo su neki od zadataka za koje vođa projekta uvek mora da ima prava rešenja i spremne odgovore.

Znanje, veštine, sposobnosti i iskustvo vođe projekta i, pre svega, potreba da dobro poznaje poslovne procese i tehnologiju, od odlučujućeg su značaja za uspeh (ili neuspeh) svakog projekta implementacije poslovnih rešenja.

NPS vođe projekta tokom čitavog procesa implementacije novog rešenja intenzivno sarađuju sa projektnim timom i poslovnim odlučiocima na strani naručioca kako bi, uz što manje rizika i odstupanja od dogovora, implementirana rešenja i opcije, za dugi niz godina i s punim pravom, nosila epitete najoptimalnijih i najracionalnijih izbora. Cilj je izbeći suviše velike (često i nepotrebne) modifikacije poslovnih rešenja, ili značajne (i bolne) korekcije poslovnih procesa u procesu usaglašavanja sa visokim standardima inkorporiranim u novo poslovno rešenje.