Pretraga

Uvođenje rešenja

 

Podešavanje i obuka

Prvo proveravamo podešenja novog sistema. Ovo je, kao i prethodni inicijalni prenos podataka, važno za potrebe obuke, tokom koje ćemo korisnike školovati za izvođenje svakodnevnih radnih postupaka. Obuka se izvodi trostepeno, na podacima naručioca:

  • osnovna/opšta obuka namenjena je svim korisnicima
  • specifična/specijalizovana obuka za pojedine profile korisnika
  • rad na konkretnim primerima

Prenos podataka

Dok je tekao razvoj, ključni korisnici naručioca radili su na pripremi (i 'čišćenju') šifarnika. Nakon detaljne i konačne provere tako pripremljene šifarnike i podatke prenosimo u novi sistem. Slede finalna testiranja. Generalni test radi se pred sam start uživo.

Start uživo 

Rešenje je spremno, sva testiranja završena, korisnici obučeni za rad u novom sistemu. Start uživo je trenutak u kome je izvršena prva komercijalna transakcija, odnosno dan u kome je proknjižena prva poslovna promena u novom poslovno-informacionom sistemu. Datum na koji se dogodio start uživo računa se kao datum puštanja u rad novog sistema. To je istovremeno i kraj implementacije rešenja definisanog DFZ-om.

U prvim danima nakon starta na raspolaganju smo korisnicima za pružanje konkretne pomoći u rešavanju mogućih operativnih problema i otklanjanju nedoumica, a sve u cilju njihovog što bržeg osamostaljenja. Kod dobro realizovanih projekata naša je prisutnost u ovoj fazi simbolična.