Pretraga

Obuka

  

Obuka korisnika sastavni je deo svakog procesa implementacije, bilo da se radi o ERP, BI ili CRM rešenjima iz naše ponude.

Povremeno organizujemo i obuke za nove i postojeće (kod izlaska nove verzije) NAV Express partnere, kao i specijalističke kurseve za knjigovođe. Takođe, za naše klijente organizujemo i realizujemo razne vrste dodatnih i specijalističkih kurseva (finansije, komercijala, obračun zarada...), a moguće je realizovati obuke za pojedince i grupe korisnika koji žele da prošire i nagrade već usvojena znanja i veštine.

Za ove potrebe raspolažemo savremenim školskim centrom, u svemu prilagođenom tipovima obuka iz naše ponude.