Pretraga

ibanking logo

iBanking - Spremni za inteligentno bankarstvo

vreme je za bankarsko "online" rešenje koje ispunjava zahteve vašeg poslovanja i marketinga

iBanking - spremni za inteligentNo bankarstvo.

iBanking je personalizovani portal koji nudi prilagođeno i unapređeno korisničko iskustvo.

Ekran sa informacijama prilagođava se u skladu sa onim što korisnik želi da vidi, kojoj grupi korisnika pripada i sa koje je platforme pristupio.

Korisnici koji su isprobali iBanking ne žele da se vrate na tradicionalno elektronsko bankarstvo.

iBanking je jednostavno, ekonomično i efikasno rešenje za elektronsko bankarstvo za rad sa stanovništvom i privredom. Podrazumeva potrebu korisnika da sa bankom komunicira putem svih raspoloživih kanala (Internet, kontakt centar, IVR, SMS, tablet uređaji pametni telefoni ...). iBanking je nov, interaktivni 'BankingOnline portal', koji nudi izuzetnu fleksibilnost i visok nivo sigurnosti i koji je zasnovan na Microsoft tehnologiji(.NET 4.0 i SQL Server 2008 R2). Pored unapređenih finansijskih modula i funkcionalnosti, te integracije sa heterogenim sistemima, iBanking omogućava prikupljenje i analizu podataka za potrebe kvalitetnog izveštavanja i korišćenja u marketinškim kampanjama.

Lideri u inovacijama

iBanking je na tržištu prisutan od 2000. godine i razvijan je u skladu sa zahtevima mnogobrojnih klijenata. Prateći savremene trendove u bankarstvu, često smo bivali prvi koji na tržištu nudimo i implementiramo inovativne funkcionalnosti (SMS notifikacije, rešenja za jednokratne lozinke, trgovanje hartijama od vrednosti, log-in uz korišćenje 'Smart card'-a, lične finansije, interaktivni grafički prikaz podataka...). Pored lakšeg pristupa informacijama, velika pažnja je posvećena mogućnosti ažuriranja i unapređivanja rešenja kao i dizajnu intuotivnog korsničkog interfejsa građenom na iskustvima korisnika. Tako je nastao i tako je kreiran iBanking portal nove generacije. iBanking omogućava kontinuirano praćenje i izvršavanje uobičajenih finansijskih operacija, kao i izveštavanje zasnovano na Web 2.0 platformi. Kroz sistem 'widget'-a, omogućeno je upravljanje različitim grupama podataka u oblasti bankarskih proizvoda i usluga.