Pretraga

 

Analiza poslovnih procesa

Analiza poslovnih procesa je prva i najvažnija faza svakog standardnog procesa implementacije ERP rešenja. Rezultat ove faze, ili projekta, u slučaju da se realizuje zasebno, je Dokument Funkcionalnih Zahteva (DFZ). DFZ daje preciznu sliku zatečenog stanja (20-30%) ali i, što je mnogo važnije, do detalja definiše predlog novog rešenja (70-80%), način i dinamiku realizacije svih narednih faza projekta.

Cilj projekta
Cilj projekta je sakupiti i dokumentovati funkcionalne potrebe naručioca, u dogovorenim poslovnim područjima, za potrebe uvođenja ERP sistema.

U slučaju da se analiza realizuje kao zaseban projekat, njeni rezultati (DFZ) biće odlična osnova za dobijanje lako uporedivih ponuda od više različitih dobavljača ERP rešenja - sve će ponude biti bazirana na istom izvoru (DFZ). Izbor izvođača analize ne uslovljava izbor partnera za nastavak projekta.

Mogućnosti koje nudi NPS su:

  1. rezultati analize poslovnih procesa za uvođenje ERP-a moći će se koristiti za implementaciju bilo kog ERP rešenja;

  2. rezultati analize će biti u opsegu od ~80% upotrebljivi za implementaciju bilo kog ERP sistema; preostalih 20% odnosi se na specifičnosti sistema Microsoft Dynamics NAV;

  3. rezultati analize moći će se koristiti pre svega za implementaciju ERP sistema Microsoft Dynamics NAV i sadržaće sve specifičnosti tog sistema. Napomena: u tom slučaju analiza se izvodi na osnovu funkcionalnosti Microsoft Dynamics NAV, a ne na bazi funkcionalnosti postojećeg programa.

Preporučujemo da naručilac odabere mogućnost pod 1) ako je uveren da ERP sistem Microsoft Dynamics NAV nije sistem primeren specifičnostima njegovog poslovanja. Mogućnost pod 2) preporučujemo ukoliko naručilac želi da uzme u obzir ponude za implementaciju i od drugih ponuđača ERP rešenja. Mogućnost pod 3) preporučujemo ukoliko se naručilac već odlučio za Microsoft Dynamics NAV.

Rezultati projekta

Rezultat analize je Dokument funkcionalnih zahteva, sa uključenom GAP analizom. Sastavljen je od sledećih segmenata:

  • definisanje opsega projekta,
  • analiza poslovnih procesa,
  • predlog unapređenja poslovnih procesa,
  • GAP analiza: GAP analiza definiše razlike (GAP) i usklađenost (FIT) između standardnog Microsoft Dynamics NAV sistema i potreba naručioca; tako se smanjuje rizik da sistem bude instaliran bez razumevanja osnovnih razvojnih i implementacijskih dilema.

Napomena:

Predlozi unapređenja ne utiču na samu strukturu preduzeća jer je određivanje kompetencije zaposlenih u domenu uprave i nije deo ovog projekta. Taj deo usluga može se izvesti u odvojenom projektu unapređenja poslovnih procesa.