Pretraga

  

Usluge

Od osnivanja smo fokusirani na ERP i BI rešenja. Zahvaljujući partnerstvu sa Sagom (i drugim kompanijama iz NFH grupe), danas smo u mogućnosti da ponudimo ne samo rešenja i usluge na kojima smo gradili svoje ime i budućnost, već i čitavu IT infrastrukturu za skoro svako preduzeće koje posluje u Srbiji i regiji.

Naš cilj je da uspostavimo dugoročne i obostrano korisne odnose sa svojim klijentima i partnerima. Visok kvalitet isporučenih usluga i rešenja, kao postulat, posvećenost svakom klijentu i bogato iskustvo i znanje koje smo prikupljali u radu sa više od sto domaćih, regionalnih i međunarodnih kompanija najrazličitijih delatnosti, osnova su za brzo i efikasno planiranje i pripremu projekata koje realizujemo. Usluge koje pružamo pokrivaju gotovo sve aspekte vašeg poslovanja – od obnove i reinženjeringa poslovnih procesa, preko dizajna i razvoja, implementacije u užem smislu, do permanentne podrške i nadgradnje tokom čitavog životnog veka isporučenog rešenja. Zahvaljujući upotrebi savremenih i najnaprednijih informacionih tehnologija u stanju smo da uspešno realizujemo i najzahtevnije projekte i pružimo izuzetno kompleksne i sveobuhvatne usluge:

  • Analiza poslovnih procesa
  • Dizajn i Razvoj
  • Implementacija (prenos podataka, podešavanje i testiranje sistema...)
  • Obuka (opšta, specijalistička...)
  • Vođenje projekta
  • Podrška (održavanje i nadgradnja)
  • Sistem integracija (u sprezi sa partnerima)
  • 

Opšta shema toka projektaOpštu, standardnu i proverenu shemu izvođenja projekta prilagođavamo specifičnostima uvođenja pojedinih vrsta rešenja iz naše ponude.

Dijagnostika

Prethodi potpisivanju ugovora. U ovoj fazi upoznajemo naručioca - način poslovanja i njegove planove, želje i potrebe. Dobro poznavanje naručioca i njegovih specifičnosti je osnova za uvođenje pravog rešenja.

Potpis ugovora

Ugovorom se okvirno (detaljno je moguće tek na kraju faze Analiza) definiše obim usluga i vremenski okvir za uvođenje novog poslovnog rešenja.

Nakon potpisa sledi »Kick-Off Meeting«, inicijalni satanak na kome se dogovorimo o načinu rada i komunikacije tokom realizacije projekta, odnosno saradnje. Formira se projektna grupa, koju čine vođa projekta NPS-a i preduzeća naručioca i ključni korisnici koji će na strani naručioca učestvovati u izgradnji novog sistema. U nastavku sledi obuka ključnih korisnika, koja se izvodi u cilju boljeg i lakšeg razumevanja analize, prve i najvažnije faze projekta, kao i narednih faza i ostalih važnih aktivnosti tokom projekta.