Integrisanost

Glavna prednost integrisanosti svih aplikacijskih područja je jednokratni unos. Ako koristite više različitih sistema, potrebno vam je mnogo vremena za ponavljajuće radnje unosa istih podataka u više sistema. To stvara niz različitih problema:

 • Gubitak vremena zbog višekratnih unosa istih podataka u različite sisteme
 • Velika verovatnoća pojave greške
 • Neuniformni šifarnici (npr. dvojni nazivi istog kupca - Miša Perić i Mihajlo Perić, koji imaju isto prezime)
 • Neusklađenost podataka u različitim sistemima onemogućava kvalitetne analize

Korišćenjem integrisanog ERP sistema imamo »samo jednu verziju činjenice«, koju je potrebno uneti samo jednom, i time se automatski zabeleži u svim potrebnim aplikacijskim područjima poslovanja. Svi poslovni procesi/sektori, odnosno svi zaposleni koji koriste ERP sistem i svi rukovodioci, nosioci odlučivanja, u svakom trenutku (u istom, realnom vremenu, bilo kada) vide istu sliku realnosti. Ovo znači da, npr, bilans u svakom trenutku odražava realno stanje. Osim toga, u ERP sistemu možete voditi više povezanih preduzeća, koja možete konsolidovati na jednostavan način. 
Integrisanost sistema donosi značajne uštede u vremenu, ostavljajući vam prostora za mnogo kreativnije i produktivnije aktivnosti. Kako se podaci u sistem unose samo jednom, manja je mogućnost pojave grešaka i nema nekonzistentnih podataka. Na temelju brzih i kvalitetnih informacija lakše donosite odluke i smanjuje se opasnost od gubitka posla zbog kašnjenja tačnih informacija. 
Skalabilnost 
ERP sistemi su oblikovani tako da rastu zajedno sa preduzećem. 
Niži troškovi održavanja sistema 
Održavanje samo jednog sistema je jednostavnije i rentabilnije nego održavanje više različitih sistema. 
Detaljno definisana prava korisnika
Za svakog korisnika možete detaljno definisati prava, odnosno odrediti do kojih podataka u sistemu ima pristup, šta može da vidi, a šta ne, šta može da menja i briše... 

Read more

Povezanost sa drugim Microsoft proizvodima 
Između Microsoft Dynamics i ostalih Microsoft proizvoda postoji čvrsta integracija. Tako, npr, vrlo jednostavno prenosite finansijske izveštaje iz Microsoft Dynamics rešenja u MS Excel, gde podatke možete dodatno da obradite i prilagodite, ili u Outlook možete da prenesete email adrese potencijalnih kupaca... 

Garancija kvaliteta 
Microsoft Dynamics poslovna rešenja predstavljaju sigurnu investiciju, jer su bazirana na decenijama globalno prikupljanog iskustva i znanja i na najnovijim Microsoft tehnologijama. Permanentan razvoj i plan unapređenja su garantovani i transparentni - objavljuju se za čitavu deceniju unapred. NAV danas koristi preko 110.000 preduzeća širom planete. 
Podrška i održavanje 
U Srbiji postoji više Microsoft partnera koji se brinu za podršku korisnicima Microsoft Dynamics rešenja. Zbog toga pri upotrebi, održavanju i nadgradnji ovih rešenja niste vezani isključivo za jednog partnera.

Read more
 •  Broj žalbi korisnika naglo raste.
 • Zaposleni mole da se u sistem ugradi nelicencirana programska oprema.
 • Ne možete da udovoljite zahtevima partnera ili klijenata za informacijama u željenom formatu ili naznačenom vremenskom roku.
 • Još uvek ne koristite Internet u punoj meri.
 • Imate prazninu između 'front-end' & 'back-end' sistema, jer su popunjeni nezadovoljavajuće prilagođenim rešenjima.
 • Programska oprema usporava, koči i ometa korisnike pri izvršavanju zadataka i obaveza.
 • Imate više neintegrisanih skladišta podataka.
 • Planirate da unajmite izvođače za razvoj dodatnih rešenja.
 • Troškovi održavanja sistema rastu.
 • Nemate dovoljno resursa za podršku.

(Izvor: Microsoft)

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas