Poslovna informatika se menja i napreduje tom brzinom da, iako od tada nije prošlo mnogo godina, danas s pravom možemo da tvrdimo da se poslovne odluke odavno više ne donose na kvartalnom i mesečnom, već na dnevnom nivou. Nekadašnja privilegija sada više nije čak ni blaga prednost u poslovanju, već nužnost i imperativ za svako tržišno orjentisano preduzeće, bez obzira na njegovu veličinu i snagu.

Potreba za analizama informacija nasušna je i svakodnevna, jer se svako zanemarivanje trendova i analiza poslovanja negativno odražava na poslovne rezultate preduzeća i dovodi do pada finansijskog priliva. 
Koliko vremena trošite za pripremu podataka, koliko za izradu analiza, koliko za distribuciju informacija unutar preduzeća...?

Kod gotovo svih naših klijenata ti su podaci, na godišnjem nivou, bili daleko od zanemarljivih (analitičkom i IT sektoru u proseku je potrebno 60 dana za...; često se dešava da se na mesečnom izveštaju radi čitav mesec i da se u pripremu novog krene odmah nakon slanja prethodnog...)a da ne govorimo o mogućnosti pojave grešaka i tome da informacije još uvek nisu bile na raspolaganju na frekvenciji manjoj od mesečne.
Još nešto sisteme za poslovno izveštavanje i odlučivanje čini izuzetno korisnim i dragocenim u svakodnevnom poslovanju – to su brojne potrebe i obaveze preduzeća i ustanova za raznim periodičnim izveštajima i rezultatima (npr. državni organi, izveštaji za EU, vezana preduzeća za svoje holdinge, preduzeća za svoje dobavljače, itd.).

Read more

Sva savremena preduzeća mnogo vremena posvećuju analizi podataka. Tržišni uslovi permanentno se menjaju i ovakve analize su danas ne samo osnova konkurentnog nastupa i uspeha na tržištu, već i uslov opstanka na njemu. Pre svega, potrebni su brzi i dinamični izveštaji. 

Zbog toga smo, u cilju lakše i brže analize i razumevanja podataka, pripremili predefinisane analitičke strukture – OLAP kocke, koje pokrivaju kompletan sistem izveštaja za analizu svih segmenata poslovnog rešenja Microsoft Dynamics NAV. 
Kompletno rešenje je sastavljeno od:

 • instalacije,
 • izabranih predefinisanih kocki (zalihe, robna prodaja, finansijske analize, proizvodnja itd.),
 • predefinisanih izveštaja u izabranom klijentu (Excel, Panorama, Cognos...),
 • obuke korisnika;

Zahvaljujući iskustvu u oba područja, u mogućnosti smo da ponudimo:

 • brzu izradu i implementaciju,
 • nisku cenu u poređenju sa konkurencijom,
 • kvalitetno i savremeno rešenje;

Iskoristite vaše podatke na najbolji način - kontaktirajte nas već danas.

Read more

Izgradnja skladišta podataka, u smislu metoda i načina, jedna je od retkih teoretskih podloga u informatičkoj tehnologiji koja se nije mnogo promenila od njenih početaka. Radi bolje predstave, skladište podataka je opcionalna zbirka podataka unutar servera (MS SQL, Oracle, IBM,...) koja omogućava sakupljanje podataka preko izabranih ETL procesa.

Skladište podataka sadrži konsolidovane podatke iz opcionih sistema i preduzeću predstavlja glavni temelj za analizu, izveštavanje, planiranje i simulacije poslovanja.

Posedujemo iskustva u modeliranju skladišta podataka u različitim industrijama (finansijske ustanove, proizvodnja, prodaja, logistika...) i rešenja implementirana nad različitim bazama podataka.

Na taj način se možemo prilagoditi opcionim poslovnim sistemima i postaviti skladišta podataka koja se integrišu u IT okruženje naručioca. 

Read more
Ekstrakcija, transformacija i prenos podataka

Jedan od najvažnijih procesa, koji zajedno sa skladištem podataka čini srce svakog sistema za poslovno izveštavanje. S druge strane, najzapostavljeniji i u većini slučajeva »glavni« krivac za neuspešan projekat implementacije. Zapostavljen je, pre svega, u smislu nepoznavanja mogućnosti u očima naručioca i implementatora. 

Savremeni ETL alati nam omogućavaju pomoć u sledećim fazama:

 • priključivanje na opcioni izvor, nezavisno od izvora podataka (proizvoljne zbirke podataka, opcione poslovne aplikacije, nestrukturirani izvori – razne datoteke...)
 • proveravanje kvaliteta podataka i prikupljanje podataka iz više sistema (npr. šifarnike kupaca ujednačava preko više sistema pomoću ugrađenih matematičkih algoritama za otkrivanje saglasnosti podataka)
 • brzina prenosa podataka (mogućnost paralelnog delovanja omogućava prenose ogromnih količina podataka u kratkom vremenu).
Read more

Poslovnim korisnicima želimo da obezbedimo alat koji će im omogućiti proizvoljno kreiranje izveštaja i analize. Najveći problem predstavlja brzina kreiranja, jer sloboda pri sastavljanju znači pretraživanje desetina miliona zapisa uskladištenih u raznim zbirkama podataka. Ako tome dodamo i ukupan broj korisnika, postaje jasno da ni nabavka najboljeg HW-a neće biti rešenje. 

Za rešenje tih problema pobrinuće se analitički serveri koji deluju na različitim principima. Najstariji, i još i danas vrlo često korišten princip, je OLAP (On-Line-Analytical-Processing) tehnologija. Čitava ideja, grubo rečeno, obuhvata izgradnju proizvoljne količine svih mogućih parcijalnih zbirova među odabranim opisnim podacima, tj. dimenzijama (npr. kupci, datum, proizvodi...) i vrednostima (npr. količina, prodaja, troškovi...), koji se potom fizički pohranjuju i na taj način postaju dostupni korisnicima. Strukturu višekratno imenujemo kao OLAP kocka i tako se brzina izvođenja izveštaja povećava za faktor 100 i više. ’ROLAP’ princip deluje slično, tako da same izračunate podatke upisuje nazad u bazu podataka. 
Slabost tih sistema je (bio) skup podataka koje možemo koristiti za analizu i izgradnju većeg broja kocki s obzirom na potrebe analize. Zato je tu UDM (Universal Dimensional Modelling) tehnologija koja udružuje principe neposrednog povezivanja na skladište podataka i OLAP tehnologije, dajući tako najbolje iz oba sveta.
Osnovna prednost je značajan dobitak na brzini i dinamično sastavljanje izveštaja poslovnih korisnika, što znači veću slobodu i rasterećenje internog IT sektora, što je takođe jedan od ciljeva implementacije sistema za napredno poslovno izveštavanje.

Read more

Permanentne i brze promene čine da uspeh na tržištu, konkurentan nastup, ali i sam opstanak postaju nemogući bez ozbiljnih analiza obilja podataka i informacija. Takve analize znaju da traju, a vremena je sve manje. Iznad svega, neophodni su brzi i dinamični izveštaji.

Zbog toga smo, za lakšu analizu i razumevanje podataka, pripremili predefinisane analitičke strukture – OLAP kocke, koje pokrivaju kompletan sistem izveštaja za analizu svih segmenata integrisanih poslovnih sistema Microsoft Dynamics NAV i AX. 
Kompletno rešenje sastavljeno je od:

 • instalacije,
 • izabranih predefinisanih kocki (zalihe, robna prodaja, finansijske analize, proizvodnja itd.),
 • predefinisanih izveštaja u izabranom klijentu (Excel, Panorama, Cognos...),
 • obuke korisnika;

Naše prednosti su, prvenstveno, iskustva na oba područja, što nam omogućava:

 • brz rad i implementaciju,
 • nisku cenu u poređenju sa konkurencijom,
 • kvalitetno i savremeno rešenje;

Ne odlažite trenutak za početak kvalitetnog korišćenja vaših podataka i kontaktirajte nas već danas. Za više informacija o BI4Dynamics rešenjima kliknite ovde.

Read more

NPS svojim znanjem, iskustvom i širokim pogledom na sve aspekte i činioce poslovnog odlučivanja implementira kompletna rešenja za poslovno izveštavanje i...

...odlučivanje koja za osnovu imaju rešenja priznatih svetskih proizvođača programske opreme iz BI (Business Intelligence) segmenta:

 • postavljanje centralizovanih, mrežno orjentisanih i robusnih sistema za analizu i izveštavanje
 • obnova rešenja za poslovno izveštavanje
 • integracija, sinhronizacije i migracija podataka – ETL procesi
 • izgradnja skladišta podataka nad opcionim bazama podataka
 • punjenje skladišta podataka u realnom času
 • izgradnja analitičkih struktura sa različitim ponuđačima rešenja
 • uvođenje strateškog CRM-a
 • finansijski kontroling
 • izrada analiza izabranih poslovnih područja u raznim delatnostima
 • vizualizacija podataka
 • uravnotežen sistem pokazatelja
 • izrada modela za 'rudarenje' po podacima i simulacije analize
 • obuka poslovnih korisnika i zaposlenih u IT-u za opcione faze i module.
Read more
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas