Pretraga

Poslovno izveštavanje (BI)

  

Zašto uvoditi sistem za poslovno izveštavanje i odlučivanje (BI)?

Integracija podataka, prikaz jedinstvene verzije pokazatelja poslovanja, dostupne sa bilo koje lokacije u svetu, bila je nekad privilegija samo najvećih i najbogatijih kompanija. Poslovna informatika se menja i napreduje tom brzinom da, iako od tada nije prošlo mnogo godina, danas s pravom možemo da tvrdimo da se poslovne odluke odavno više ne donose na kvartalnom i mesečnom, već na dnevnom nivou. Nekadašnja privilegija sada više nije čak ni blaga prednost u poslovanju, već nužnost i imperativ za svako tržišno orjentisano preduzeće. Potreba za analizama informacija nasušna je i svakodnevna, jer se svako zanemarivanje trendova i analiza poslovanja negativno odražava na poslovne rezultate preduzeća i dovodi do pada finansijskog priliva.

Koliko vremena trošite za pripremu podataka, koliko za izradu analiza, koliko za distribuciju informacija unutar preduzeća...?

Kod gotovo svih naših klijenata ti su podaci, na godišnjem nivou, bili daleko od zanemarljivih (analitičkom i IT sektoru u proseku je potrebno 60 dana za...; često se dešava da se na mesečnom izveštaju radi čitav mesec i da se u pripremu novog krene odmah nakon slanja prethodnog...), a da ne govorimo o mogućnosti pojave grešaka i tome da informacije još uvek nisu bile na raspolaganju na frekvenciji manjoj od mesečne.

Još nešto sisteme za poslovno izveštavanje i odlučivanje čini izuzetno korisnim i dragocenim u svakodnevnom poslovanju – to su brojne potrebe i obaveze preduzeća i ustanova za raznim periodičnim izveštajima i rezultatima (npr. državni organi, izveštaji za EU, vezana preduzeća za svoje holdinge, preduzeća za svoje dobavljače, itd.).