Pretraga

Prednosti korišćenja

ERP - Enterprise Resource Planning systems

ERP rešenja integrišu podatke i procese organizacije u jedinstven sistem. Zbog toga je glavna karakteristika ERP sistema upotreba samo jedne zbirke podataka, u kojoj se skladište podaci različitih aplikacijskih modula sistema, kao što su finansije, plate, kadrovska evidencija, prodaja, nabavka, servis, skladište, proizvodnja, CRM itd.NPS je u potpunosti posvećen implementaciji, nadgradnji i održavanju integrisanih poslovno-informacionih sistema (ERP rešenja) iz porodice Microsoft Dynamics:

  

Prednosti korišćenja ERP rešenja

Integrisanost
Glavna prednost integrisanosti svih aplikacijskih područja je jednokratni unos. Ako koristite više različitih sistema, potrebno vam je mnogo vremena za ponavljajuće radnje unosa istih podataka u više sistema. To stvara niz različitih problema:

 • Gubitak vremena zbog višekratnih unosa istih podataka u različite sisteme
 • Velika verovatnoća pojave greške
 • Neuniformni šifarnici (npr. dvojni nazivi istog kupca - Miša Perić i Mihajlo Perić, koji imaju isto prezime)
 • Neusklađenost podataka u različitim sistemima onemogućava kvalitetne analize


Korišćenjem integrisanog ERP sistema imamo »samo jednu verziju činjenice«, koju je potrebno uneti samo jednom, i time se automatski zabeleži u svim potrebnim aplikacijskim područjima poslovanja. Svi poslovni procesi/sektori, odnosno svi zaposleni koji koriste ERP sistem i svi rukovodioci, nosioci odlučivanja, u svakom trenutku (u istom, realnom vremenu, bilo kada) vide istu sliku realnosti. Ovo znači da, npr, bilans u svakom trenutku odražava realno stanje. Osim toga, u ERP sistemu možete voditi više povezanih preduzeća, koja možete konsolidovati na jednostavan način.

Integrisanost sistema donosi značajne uštede u vremenu, ostavljajući vam prostora za mnogo kreativnije i produktivnije aktivnosti. Kako se podaci u sistem unose samo jednom, manja je mogućnost pojave grešaka i nema nekonzistentnih podataka. Na temelju brzih i kvalitetnih informacija lakše donosite odluke i smanjuje se opasnost od gubitka posla zbog kašnjenja tačnih informacija.

Skalabilnost
ERP sistemi su oblikovani tako da rastu zajedno sa preduzećem.

Niži troškovi održavanja sistema
Održavanje samo jednog sistema je jednostavnije i rentabilnije nego održavanje više različitih sistema.

Detaljno definisana prava korisnika
Za svakog korisnika možete detaljno definisati prava, odnosno odrediti do kojih podataka u sistemu ima pristup, šta može da vidi, a šta ne, šta može da menja i briše...

  

Dodatne prednosti rešenja Microsoft Dynamics poslovnih rešenja

Povezanost sa drugim Microsoft proizvodima
Između Microsoft Dynamics i ostalih Microsoft proizvoda postoji čvrsta integracija. Tako, npr, vrlo jednostavno prenosite finansijske izveštaje iz Microsoft Dynamics rešenja u MS Excel, gde podatke možete dodatno da obradite i prilagodite, ili u Outlook možete da prenesete email adrese potencijalnih kupaca...

Garancija kvaliteta
Microsoft Dynamics poslovna rešenja predstavljaju sigurnu investiciju, jer su bazirana na decenijama globalno prikupljanog iskustva i znanja i na najnovijim Microsoft tehnologijama. Permanentan razvoj i plan unapređenja su garantovani i transparentni - objavljuju se za čitavu deceniju unapred. NAV ili AX danas koristi preko 100.000 preduzeća širom planete.

Podrška i održavanje
U Srbiji postoji više Microsoft partnera koji se brinu za podršku korisnicima Microsoft Dynamics rešenja. Zbog toga pri eksploataciji održavanju ovih rešenja niste vezani isključivo na jednog partnera.

10 znakova da ste prerasli postojeći sistem:

 •  Broj žalbi korisnika naglo raste.
 • Zaposleni mole da se u sistem ugradi nelicencirana programska oprema.
 • Ne možete da udovoljite zahtevima partnera ili klijenata za informacijama u željenom formatu ili naznačenom vremenskom roku.
 • Još uvek ne koristite Internet u punoj meri.
 • Imate prazninu između 'front-end' & 'back-end' sistema, jer su popunjeni nezadovoljavajuće prilagođenim rešenjima.
 • Programska oprema usporava, koči i ometa korisnike pri izvršavanju zadataka i obaveza.
 • Imate više neintegrisanih skladišta podataka.
 • Planirate da unajmite izvođače za razvoj dodatnih rešenja.
 • Troškovi održavanja sistema rastu.
 • Nemate dovoljno resursa za podršku.


(Izvor: Microsoft)