NPS moduli su dodatna (Add-On) rešenja, nastala kao rezultat dobrog poznavanja lokalnih propisa, poslovnih potreba i navika, odnosno našeg višegodišnjeg iskustva u radu sa integrisanim poslovnim rešenjima iz porodice Microsoft Dynamics, u koja su u potpunosti integrisana. 
Glavna odlika svih rešenja je da pokrivaju područja koja standardno ERP rešenje ne pokriva:

 • područja specifična za lokalnu poslovnu i računovodstvenu praksu,
 • specifična područja poslovanja preduzeća (industrijska/granska rešenja);

Do sada smo razvili više od 40 NPS rešenja za Microsoft Dynamics NAV. Sva naša Add-On rešenja prošla su kroz brojne provere i dorade u 'laboratorijskim uslovima', ali i u praksi, jer ih već godinama koriste naši klijenti (likvidatura, likvidnost, blagajna, vrste poslova, izveštaj NBS-u, elektronski platni promet, putni nalozi, obračun zarada...). Najveći deo pobrojanih, kao i mnoga druga rešenja, su od lansiranja NAV 2013 postala integralni deo NPS lokalizacionog paketa.

Prema kompleksnosti i parametrizaciji, rešenje u nastavku pripada vertikalnim rešenjima, ali je prema upotrebljivosti i zastupljenosti svakako veoma blisko prethodno nabrojanim NPS rešenjima. Zato ga i ovde pominjemo:

 • HCM (Human Capital Management: Obračun zarada, HRM, Performance Management & Shop Floor Control)

Zahvaljujući unapred pripremljenim rešenjima, u mogućnosti smo da u značajnoj meri skratimo vreme potrebno za realizaciju novih projekata. Vreme koje na ovaj način štedimo posvetićemo vašim posebnim zahtevima i specifičnostima projekta.

Read more

Pre mnogo godina, analizirajući potrebe velikih poslovnih sistema kod nas i u regiji, uvideli smo veoma jaku potrebu za adekvatnom informatičkom podrškom procesu upravljanja ljudskim potencijalom i sistemom nagrađivanja. Uopšte gledano, ponuda u tom segmentu je veoma oskudna i problematična, lokalno i globalno. Zato smo još tada, pre mnogo godina, spoznavši takvu tržišnu tražnju, odlučili da od informatičke ekipe opšteg tipa formiramo specijalizovan tim konsultanata i programera za podršku upravljanju ljudskim potencijalima... 

...i krenuli u razvoj sopstvenog softverskog paketa za poslovne sisteme. Ciljevi i kriterijumi koje smo tada postavili važe i danas:

 • integralno i celovito pokriti sve poslovne procese vezane za HCM,
 • u rešenje ugraditi svetske standarde, vodeći računa o posebnostima lokalnih zakona, s ciljem jednostavnog praćenja dinamike izmena lokalnog (regionalnog) zakonodavstva,
 • sistem temeljiti na najsavremenijoj tehnologiji koja se lako povezuje s drugim sistemima u kompanijama, kao integralni deo poslovno–informacionog sistema
 • prilikom izrade aplikacije maksimalno koristiti iskustva velikih poslovnih sistema, vodeći računa o specifičnim poslovnim procesima,
 • uz dobru aplikaciju ponuditi i vrhunsku uslugu tokom implementacije, kao i tokom korišćenja i održavanja sistema.

Obračun i isplata zarada zaposlenim je uvek bila jedna od najosetljivijih tačaka u poslovanju preduzeća. Zbog složenosti obračuna, različite strukture zaposlenih, velikog broja pratećih dokumenata itd. obračun zarada je zahtevao izuzetno veliko vreme i stručnost zaposlenih za svoju realizaciju. Modernizovanjem preduzeća, tj. uvođenjem informacionog sistema, u velikoj meri se može ubrzati proces obračuna i povećati kvalitet pratećih izveštaja i analiza...

Više detalja OVDE.

Read more

NAV4Construction je kompleksna nadgradnja standardnog ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV, sa kojim čini jedinstvenu celinu, namenjena preduzećima iz segmenta građevinske i njoj srodnih industrija. Kreirali smo ga, razvijali i permanentno ga nadgrađujemo kroz intenzivnu saradnju sa iskusnim stručnjacima iz ove oblasti i uz puno uvažavanje svih standarda inkorporiranih u NAV. Ovo poslednje, između ostalog, znači da u sprezi sa NAV-om omogućava da se planiranje za potrebe svih delova firme, od nabavke, preko proizvodnje, do izvođenja radova na gradilištima, radi na jednom mestu. Uz to, omogućeno je i automatsko knjiženje...

...svih promena u glavnu knjigu i knjigu PDV-a, uz dosledno korišćenje sistema dimenzija i ostalih standardnih funkcionalnosti NAV-a.

Punu snagu NAV4Construction pokazuje u sprezi sa kompatibilnim NPS rešenjem - Upravljanje mehanizacijom:

 •  Evidencija mehanizacije
 •  Eksterno i interno održavanje
 •  Održavanje za treća lica
 •  Redovno održavanje (tekuće/investiciono)
 •  Preventivno održavanje
 •  Praćenje potrošnje goriva
 •  Analiza održavanja mehanizacije
 •  Planiranje i praćenje angažovanja mehanizacije
 •  Obračun stvarnih troškova rada

Više detalja:

(obe slike su linkovane - kliknite...)

Paleta potpuno raznorodnih i nepovezanih, namenski razvijanih rešenja i aplikacija - to je najčešći opis 'IT sistema'  u većini građevinskih kompanija. Nije to samo naša specifičnost, već globalno stanje.

Zašto je tako? Da li je konačno došao trenutak da se ova slika promeni? Šta se promenilo? Da li je građevinarstvo spremno za ERP rešenja?

Odgovore na ova pitanja, ali i mnogo više od toga (analizu kretanja softverskih rešenja za građevinsku industriju) možete pročitati OVDE.

Read more

Mobile WMS
Zaboravite na tekst i tastaturu. Koristite bar kod ili RFID čitače i ekran osetljiv na dodir. Zaboravite na papir i olovku. Uradite više, koristeći manje resursa!

BRZINA I TAČNOST
Smanjite kretanje radnika u skladištu, unapređujući tako njihov rad i sopstvenu produktivnost. Proverite zalihe u svakom trenutku po lokaciji ili regalu. Proverite stanje na alternativnim lokacijama. Praćenje po šaržama ili serijskim brojevima.

REŠENJE PO VAŠOJ MERI
Za razliku od uobičajenih rešenja, mi nudimo WMS servis skrojen za vas! U suštini, ova aplikacija je Microsoft Dynamics (NAV ili AX) na mobilnom bar-kod čitaču. Sve standardne ERP funkcionalnosti su vam već na raspolaganju, a dodatne vrednosti za vaše poslovanje mogu se razviti na zahtev.

Više informacija OVDE  (brošura).

Read more

Globalna ERP rešenja kreirana su sa idejom da u najvećoj mogućoj meri zadovolje onaj deo poslovnih potreba koje su evidentne u svakom ili bar skoro svakom preduzeću, bez obzira na delatnost, veličinu i njegovu adresu. Lokalne specifičnosti, potrebe i navike delom pokrivaju lokalizacije, a delom napredni partneri, u čijem su fokusu potrebe tržišta na kojima posluju ili industrije za koju su se specijalizovali.

Zbog navedenog, van standardne palete funkcionalnosti globalnih ERP rešenja ostaju potrebe specifičnih delatnosti ili čitavih privrednih grana. Takav je slučaj i sa maloprodajom.

Gotovo da nema ozbiljnijeg MS Dynamics  partnera koji nije razvio neko rešenje za maloprodaju. Koliko god se svako od nas ponosio sopstvenim rešenjem ili rešenjima, svi se slažemo da je, kada su u pitanju rešenja za maloprodaju u potpunosti integrisana u Microsoft Dynamics (AX & NAV), globalni lider je islandska kompanija LS Retail.

U pitanju je planetarno prisutno rešenje, na tržištu prisutno duže od dve decenije, koje danas sa uspehom radi u preko 140 zemalja. Za implementaciju, lokalizaciju, nadgradnju i održavanje zadužena je globalna mreža partnera, među njima i NPS.

Read more
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas