Pretraga

  

Rešenja

Najveći deo naših aktivnosti odnosi se na pružanje usluga vezanih za implementaciju integrisanih poslovnih rešenja iz Microsoft Dynamics palete i njima srodnih, kompatibilnih proizvoda. 

Usklađujući globalna rešenja sa lokalnim zakonodavstvom i poslovnim potrebama i navikama preduzeća u Srbiji i regiji, razvili smo više desetina sopstvenih rešenja i modula (Add-On), kao i nekoliko veoma kompleksnih vertikalnih rešenja. Uz ERP rešenja u našoj ponudi je i Microsoft Dynamics CRM, rešenje namenjeno upravljanju odnosima sa klijentima, kao i više rešenja za napredno poslovno izveštavanje (BI), među kojima posebno mesto zauzima BI4Dynamics.