Pregled

01

Poslovna rešenja (ERP)

Fokusirani smo na razvoj, nadgradnju, modifikacije i isporuku standardnih i specijalizovanih poslovnih rešenja na bazi Microsoft Dynamics ERP rešenja. Povezujući sve aspekte poslovanja naših klijenata omogućavaju im rast profitabilnosti i efikasnosti u radu.

Opširnije ↓

02

Business Intelligence (BI)

Rešenja za napredno poslovno izveštavanje i analizu poslovanja prirodna su nadgradnja gotovo svih naših ERP projekata. Puna integracija podataka, uz jedinstven, ažuran i precizan prikaz svih indikatora poslovanja, kojima se može pristupiti u svakom trenutku i sa bilo koje tačke na planeti, neophodnost je i imperativ za svaku tržišno orijentisanu kompaniju, bez obzira na njenu veličinu, delatnost i matičnu adresu.

Opširnije ↓

03

Kompatibilna rešenja

U našoj ponudi je niz dodatnih rešenja, van palete standardnih ERP funkcionalnosti, koja zadovoljavaju potrebe specifičnih potreba, procesa i delatnosti, uključujući i potrebe čitavih industrijskih grana. Pored sopstvenih, nudimo i rešenja koja su razvili i razvijaju drugi Microsoft partneri, specijalizovani za pojedine industrije ili oblasti poslovanja. Sva rešenja integrisana su sa standardnim ERP rešenjem.

NPS Add-On, vertikalna i specijalizovana rešenja proizvod su sinergije naših timova i sopstvenog razvoja, ali i intenzivne saradnje sa stručnim timovima naših klijenata.

Opširnije ↓

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas