Pretraga

 

NAV Express

Implementacija savremenih, globalnih ERP rešenja izuzetno je ozbiljan i zahtevan posao. Iziskuje pun angažman i intenzivnu saradnju projektnih timova implementatora i  naručioca. Standardna, kvalitetna i profesionalna implementacija, koja podrazumeva strogo poštovanje propisane i preporučene metodologije, traje najmanje nekoliko meseci, ali neretko i godinu, i više... Čitav ovaj proces i zahtevani nivo angažmana ljudstva i sredstava potencijalnim naručiocima vrlo često predstavlja naizgled veliki i nepremostivi problem... 

Istorija, koncept... 

Prepoznajući specifične potrebe malih i srednjih preduzeća koja posluju u Srbiji, NPS je, uz saradnju i podršku lokalne Microsoft kancelarije, krajem 2006. godine krenuo u proces prilagođavanja i nadgradnje standardnog, globalnog ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV. Ideja je bila:

  • skratiti period implementacije,
  • sniziti nivo investicije,
  • uraditi sve ono što je potrebno većini malih preduzeća koja posluju u Srbiji samo jednom (tako smo u velikoj meri snizili troškove)
  • dopuniti standarni NAV lokalnim modulima, u skladu sa potrebama ciljne grupe,
  • oformiti, obučiti i sertifikovati mrežu lokalnih partnera, koji će se baviti implementacijom i održavanjem ovako koncipiranog rešenja,
  • koncipirati pakete, opcije nadgradnje i prelaska na standardni Microsoft Dynamics NAV.

Zahvaljujući potpuno jasnom i definisanom konceptu, našem iskustvu i multidisciplinarnim znanjima, prva verzija je testirana već početkom 2007. godine. Paralelno sa razvojem tekao je i proces formiranja partnerske mreže, pripreme korisničkih uputstava, materijala za partnere... Zato je i bilo moguće da NAV Express već u junu 2007. oživi na adresama nekoliko korisnika.

Tako je nastao Microsoft Dynamics NAV Express, ili skraćeno NAV Express – prvo ’out-of-the-box’ ERP rešenje na bazi standardnog ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV.

exp      (godinama korišćeni logo)

NAV Express je integrisano poslovno rešenje, koje se sastoji od predefinisanih modula (preko 90 % svih modula je unapred definisano prema modelu malog preduzeća u Srbiji), usklađenih sa lokalnim zakonodavstvom, koje omogućava efikasno vođenje poslovanja u segmentu malih i srednjih preduzeća. Glavna razlika je u proceduri, odnosno metodologiji implementacije, koja je, zahvaljujući primeni ubrzane metodologije implementacije (RIM) i činjenici da smo unapred uradili sve što je bilo moguće uraditi, u slučaju NAV Express-a značajno kraća - svega petnaestak radnih dana, uz minimalne troškove i naprezanje preduzeća. Ovo poslednje smo postigli kreirajući osnovu koja će biti upotrebljiva za sve klijente iz ciljne grupe, kao i činjenici da je za implementaciju zadužena mreža NAV Express partnera, posebno obučenih i sertifikovanih od strane NPS-a.

Verzije, priznanja...

wpcPočetak aprila 2009. bio je trenutak lansiranja verzije NAV Express 5.0, na bazi tada globalno aktuelnog ERP rešenja Microsoft Dynamics 5.0. Iste godine, u julu, na našu adresu stiže i izuzetno priznanje Microsoft koropracije - Microsoft Dynamics NAV Partner of the Year 2009 za CEE regiju - nagrada za sve napore i dostignuća kompletnog NAV Express tima (NPS, Microsoft Srbija i mreža sertifikovanih NAV Express partnera). Priznanje nam je dodeljeno na Microsoft partnerskoj konferenciji u New Orleans-u.

U maju 2011 lansirana je trenutno aktuelna verzija NAV Express 6.0, na bazi NAV 2009.

Interesovanje za NAV Express, iako se radi o proizvodu kreiranom za potrebe lokalnog tržišta (Srbija), već od samog njegovog lansiranja ne poznaje granice. O tome svedoče dve studije slučaja objavljene na globalnim Microsoft stranicama,  kao i činjenica da je rešenje kopirano i izučavano u više okolnih zemalja, sa idejom da se isti koncept plasira i na druga tržišta.

Slika: statua pobednika u kategoriji Microsoft Dynamics NAV Partner of the Year 2009 za CEE regiju

 

Aktuelni trenutak

Microsoft je krajem 2013, paralelno sa lansiranjem verzije NAV 2013, uveo novi model licenciranja (Perpetual), odnosno suspendovao model licenciranja (BRL BE) na kome je bio baziran NAV Express. Ovo, praktično, znači da je sa pojavom NAV 2013 prestala prodaja novih NAV Express licenci.

Novi model licenciranja, iako u osnovi jednostavniji, zahteva dodatne aktivnosti partnera (lokalizacija, sertifikacija...), a samim tim i kompletnu redefiniciju originalnog NAV Express koncepta. NPS radi na iznalaženju najoptimalnijeg pristupa u kreiranju novog rešenja. Prema aktuelnom planu, realno je da novi/alternativni koncept neće biti dostupan pre kraja 2017.

U međuvremenu, svim korisnicima NAV Express-a omogućeno je očuvanje prethodne investicije u vidu prelaska na standardni NAV. Uslov je redovna obnova godišnje garancije, odnosno aktivan Microsoft BREP (Business Ready Enhancement Plan).