Pretraga

Pravna pouka

Osnovni podaci o preduzeću i pravna pouka za komunikaciju putem e-maila

NPS d.o.o. Beograd
Goce Delčeva 44 
11070 Beograd, Srbija

Telefon: 011 2609 850  
Faks: 011 2601 692

MB: 17460790
PIB: SR 102716278
PDV registarski broj: 135148933
T.R.: 160-173006-08 Banca Intesa A.D.

Pravna pouka:
Informacija sadržana u ovoj poruci namenjena je samo osobi ili pravnom licu kome je adresirana. Poruka može da sadrži materijal koji je poverljiv ili namenjen samo određenom krugu osoba. Svaki pregled, kopiranje, distribucija i druga upotreba ove poruke, ili preduzimanje bilo kakve radnje koja je u vezi sa ovom porukom, zabranjeno je svim osobama ili pravnim licima kojima ova poruka nije namenjena. Ukoliko ste ovu poruku dobili greškom, molimo Vas da kontaktirate pošiljaoca i obrišete kompletnu poruku sa svih računara. Preduzeće NPS d.o.o. Beograd nije odgovorno za tačan i potpun prenos ove poruke kao ni za eventualno kašnjenje i bilo kakvu slučajnu štetu koja bi mogla da bude posledica prijema ili korišćenja ove poruke.