Telekomunikacije su najdinamičniji i najkonkurentniji sektor u kome New Frontier Group posluje. Telekomunikacije su u skladu sa teškim, često zastarelim pravnim standardima i suočavaju se sa opasnom konkurencijom iz drugih telko operatera, startupa i multinacionalnih IT kompanija. Samo proširenjem usluga i ispunjavanjem sve većih očekivanja kupaca, operateri mogu da izdrže stagnaciju prihoda u telekomunikacijama.

Stariji IT sistemi i zastarele infrastrukture nastavljaju da ograničavaju performanse telekomunikacija. Povećana konkurencija od (OTT) kompanija na vrhu brega kao što su Google i Skype i gubitak lojalnosti kupaca su među najvećim izazovima u oblasti telekomunikacija. Takođe, ne treba odbaciti rastuće rizike zagušenja mreže zbog obimnog korišćenja usluga bogatih podacima.

Talasi digitalne transformacije su prvo došli do obala telekomunikacija. Žestoka konkurencija među operaterima, startupovima i multinacionalnim IT kompanijama dovodi do procesa reinženjeringa u čitavoj grani privrede od kojih su najviše koristi imali krajnji korisnici. Sada, potrošači uživaju u velikoj mešavini kablovske televizije, mobilnih telefona i internet usluga po niskim cenama. Da bi izdržali stagnaciju u prihodima, igrači u telekomunikacijama treba da ulivaju poverenje i ponude bogate brendirane digitalne usluge kako krajnjim korisnicima tako i back-end partnerima.

Otvori galeriju
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas