Da li ispunjavate očekivanja svojih kupaca? Da li je vaš proizvod inovativan, pouzdan i lep? Digitalno je iznedrilo nove potrošače, koji su informisaniji i zahtevniji. Da bi održali korak sa konkurencijom, proizvođači moraju da investiraju u nove tehnologije, kao što su 3D štampanje i rešenja interneta stvari (IoT) i ubrzaju razvoj proizvoda. Oni takođe treba da podstaknu angažovanje zaposlenih i da se usmere na povratne informacije potrošača.

Nove tehnologije kao što su 3D štampanje i nano tehnologija će olakšati prilagođavanje proizvoda i omogućiti proizvodnim preduzećima zadovoljavanje rastućih i složenijih zahteva svojih klijenata. Postkrizni regulatorni zahtevi će primorati proizvođače da ulažu u tehnologije interneta stvari (IOT) i da poboljšaju praćenje porudžbina i utvrđivanje porekla.

3D štampanje, roboti, senzori i druga rešenja interneta stvari (IoT) će radikalno promeniti industrijske procese. Redizajniranjem vašeg postrojenja uključivanjem ovih tehnologija, povećaćete fleksibilnost vašeg poslovanja. Vreme je da se fokusirate na automatizaciju i povezivanje i obezbedite da se zahtevi kupaca ispune neverovatnom brzinom. 

Otvori galeriju
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas