Digitalno menja način kako planiramo, organizujemo i doživljavamo naše gradove. Urbanisti i državni službenici sada koriste informacione i komunikacione tehnologije (IKT) kako bi poboljšali učinak javnih usluga, smanjili troškove, upravljali potrošnjom prirodnih resursa i angažovali građane. Sveprisutni grad ili pametni grad je platforma za saradnju. Njegova kultura otvorenosti, efikasnosti i transparentnosti obogaćuje naše živote i stvara velike mogućnosti za poslovanje.

Više od polovine svetske populacije živi u gradovima. Do 2050. godine, rast populacije i urbanizacija u zemljama u razvoju će se povećati za još 2,5 milijardi ljudi u urbanim regijama. Garantovanje univerzalnog pristupa javnim službama zahtevaće veće investiranje u pametne tehnologije. Povezivanje u čitavom gradu će kompanijama omogućiti da iskoriste moć IoT-a i promene način na koji pripitomljavamo prirodu.

Među sadržajima sa kojima će se susretati u pametnom gradu su: digitalno povezivanje u čitavom gradu, mobilni pristup javnim službama, online podrška za turiste i personalizovane ponude na digitalnom tržištu. Kompanije koje žele da izgrade pametne ili sveprisutne gradove, moraju da sakupe veliko znanje o informacionim tehnologijama (IKT), internetu stvari (IoT) i analizi big data.

Otvori galeriju
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas