Digitalno smo pismeni. Živimo u pametnim gradovima. Cenimo transparentnost i želju za više interakcije sa našim državnim i lokalnim samoupravama. Učesnici u javnom sektoru treba da se pripreme za digitalni proboj. Neophodno je da se ažuriraju pravni okviri, utvrde problemi vezani za sajber bezbednost i privatnost i da se nastavi sa širenjem digitalnog povezivanja i usluga e-uprave.

Savezne i lokalne vlasti suočavaju se sa sve težim izazovima. Pored izgradnje infrastrukture zemlje i gradova i pružanja osnovnih javnih usluga, kao što su zdravstvo, obrazovanje i zaštita životne sredine, državni službenici moraju da zadovolje sve heterogeniju većinu. Prilagođavanje javnih usluga digitalnom dobu je od najveće važnosti i hitnosti.

Vlade koriste digitalne tehnologije za prenošenje informacija, poboljšanje javnih usluga, podizanje svesti o lokalnim i državnim smernicama i za promociju transparentnosti i angažovanje građana. Sprovođenjem mobilnih, one-stop prodavnica za heterogene usluge, vlade krče put ka većim promenama društva. Možemo očekivati da će javni sektor koristiti analizu podataka kako bi predvideli krize i pravovremeno reagovali na promenljive zahteve građana.

Otvori galeriju
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas