Koliko kilovat sati je zimi potrebno domaćinstvu sa jednim članom? Kako lokacija domaćinstva - da li je blizu centra grada ili komunalnih usluga ili nalazi u blizini reke ili jezera – utiče na korišćenje električne energije i gasa? Energetske kompanije su ovladale praćenjem ponašanja svojih korisnika. Primenom analize velikih podataka i drugih statističkih metoda, energije i komunalnih usluga, dobavljači mogu bolje da distribuiraju svoje resurse i sprovode fleksibilne planove naplate.

Svetska potrošnja energije će se do 2040. godine udvostručiti. Porast tražnje, koji je uglavnom podstaknut snažnim ekonomskim razvojem u Aziji, zahtevaće brz odgovor energetskih i preduzeća koja se bave komunalnim uslugama. Pametne mreže će postati standard, jer omogućavaju bolju alokaciju resursa, skladištenja energije i dinamičke cene. Veća upotreba digitalnih tehnologija će dovesti do većeg rizika po energetska i komunalna preduzeća od sajber napada, pozivajući ih na mere predostrožnosti i ulaganje u sajber bezbednost.

Dobavljači energije i gasa uparuju operativne tehnologije i informacione tehnologije kako bi ažurirali svoje mreže. Dobijene pametne mreže su efikasnije, pouzdanije i ekološke. One takođe energetskim i kompanijama koje proizvode gas omogućavaju da budu transparentne po pitanju merenja i lakše se uklapaju u individualne potrebe potrošača. Fleksibilni planovi naplate zajedno sa integracijom sistema za upravljanje odnosima sa klijentima i alatima društvenih medija su postojeći trendovi u energetskom i komunalnom sektoru.

Otvori galeriju
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas