Pretraga

Studije slučaja

Dinamika našeg posla ne ostavlja previše prostora za opis svega do sada urađenog. Tehnologija koju koristimo brzo se razvija i napreduje, a nove verzije proizvoda i rešenja koja nudimo pojavljuju se svakih nekoliko godina. Slično je i sa našim klijentima - brze promene, dinamično okruženje... čine da se i rešenja koja smo implementirali rastu i menjaju se jednakom brzinom. Zato u nastavku možete da pročitate samo neke od priča - biće dovoljno da kliknete na logo preduzeća u naslovu.

„Crop’s & Partners“ je srpsko‑belgijsko preduzeće koje se bavi otkupom, preradom i plasmanom smrznutog voća i povrća. Za svega tri godine od osnivanja izrastao je u lidera u ovoj branši. Zahvaljujući činjenici da svoje proizvode mahom izvozi i prodaje poznatom kupcu, nema potrebu da se oglašava. Suvlasnik preduzeća je belgijska kompanija Crop’s (www.crops.be), koja svojim poslovanjem takođe upravlja uz pomoć Microsoft Dynamics poslovnih rešenja.

Planirani dalji rast preduzeća, unutar Srbije i van nje, te povećanje obima i kompleksnosti poslovanja, naročito potreba pune i kontinuirane kontrole nad procesima u proizvodnji i skladišnom poslovanju, značili su i da je postavljanje rešenja za napredno poslovno izveštavanje i analize poslovanja imperativ, a ne opcija. Logičan izbor je, kao i u brojnim prethodnim projektima koje je realzovao NPS, bio BI4Dynamics, odnosno BI4NAV...

          

Florida Bel je prepoznatljiv domaći brend, koji na svim dostupnim adresama i tržištima označava proizvode visokog i uvek strogo kontrolisanog kvaliteta, proizvedene u punom skladu sa aktuelnim evropskim standardima i normama za prehrambenu industriju. Izražena potreba podizanja efikasnosti i efektivnosti praćenja poslovnih procesa i rezultata poslovanja, a naročito uvođenje sistema kvaliteta, nametnuli su potrebu zamene postojećeg informacionog sistema i uvođenje novog, savremenog poslovnog rešenja.

Nakon što je tim stručnih ljudi kompanije, u saradnji sa kolegama iz Delta Agrara i Delta M-a, detaljno razmotrio i analizirao aktuelnu ponudu, izbor je pao na svetski priznato ERP rešenje Microsoft Dynamics NAV (verzija NAV 2009). Implementacija je, zahvaljujući dokazanom iskustvu u rešavanju složene problematike u sličnim, a naročito proizvodnim kompanijama, poverena preduzeću NPS d.o.o. Beograd...

A.D. „Novi Pazar – put“ je preduzeće sa pola veka dugom tradicijom, koje se bavi izgradnjom i održavanjem puteva i drugih objekata niskogradnje. Poseduje veliki vozni i mašinski park, koji održava sopstvenim snagama, pogone za proizvodnju asfalta, betona, eksploataciju kamena i proizvodnju kamenih agregata. A.D. „Novi Pazar – put“ ima u proseku oko 550 zaposlenih, od čega preko 450 stalno zaposlenih i deo je Putevi (Užice) grupe.

Implementiran je sistem na bazi ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV koji omogućava ažurno planiranje, praćenje i knjiženje realizacije i troškova na svim gradilištima ali i sve ono što je u većini sličnih sistema gotovo nezamislivo: i obračunske listove građevinske knjige, i situacije, i obračun cene koštanja gotovih proizvoda, i kompletno praćenje svakog pojedinačnog sredstva mehanizacije...

Jaffa AD Crvenka ima poslovnu tradiciju dužu od 30 godina. Dugi niz godina proizvodi fabrike Jaffa AD Crvenka predstavljaju sinonim kvaliteta i dobrog ukusa. Jaffa je sigurno jedan od najznačajnijih 'brand'-ova u prehrambenoj industriji ovog dela Evrope. Prisutna je na svim tržistima u regionu...

Uvođenjem ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV u preduzeće Jaffa iz Crvenke, KappaStar grupa je potpuno zaokružila proces unifikacije integrisanih informacionih sistema u svim članicama ove proizvodno orijentisane korporacije...

Unipromet je regionalni lider u proizvodnji i ugradnji zaštitnih ograda za puteve. Značajna ulaganja u podizanje kvaliteta proizvoda i usluga, organizaciju i efikasnost poslovanja, podrazumevala su i investiciju u novi informacioni sistem, sposoban da ispuni sve zahteve koje nameće moderno poslovanje. Nakon analize potreba i ponude rešenja odabran je Microsoft Dynamics NAV, a za implementatora je odabran NPS...

Avala Ada i Fabrika kartona Umka vodeći su proizvođači transportne i komercijalne ambalaže u ovom delu Evrope i deo su KappaStar grupe, proizvodno orijentisane korporacije koja je prepoznala prednosti uvođenja integrisanog informacionog sistema u sve članice grupacije. Nakon donošenja odluke da se krene u projekat uvođenja novog poslovno-informacionog sistema i odabira Microsoft Dynamics NAV-a, ceo proces je završen u rekordnom roku...

Asseco SEE je grupacija kompanija koja predstavlja regionalnog lidera u oblasti kompleksnih softverskih rešenja za kompanije iz privatnog i javnog sektora, pre svega u oblasti bankarstva i osiguranja. U Srbiji su u grupaciju integrisane tri lokalne kompanije sa informacionim sistemima koji nisu ispunjavali zahteve koje nameće moderno poslovanje. Nakon analize potreba i ponude rešenja odabran je Microsoft Dynamics NAV, a za implementatora je odabran NPS...

Delta Sport Grupa unapredila je svoj softver za upravljanje poslovanjem prelaskom na rešenje Microsoft Dynamics AX 2009. Od početka primene rešenja, koje je integrisano sa već postojećim rešenjem za maloprodaju, kompanija je poboljšala tačnost podataka za 30%, prodaju za 10% i produktivnost za 20%...

"Za nas je ovo bilo savršeno rešenje. Imali smo sistem koji je mogao lako da se integriše sa ostalim Microsoft proizvodima, koji se lako uklopio sa našim knjigovodstvenim zahtevima i moći ću veoma lako da dodam još funkcionalnosti i korisnika kada za to dođe vreme.."

Futura Plus je vodeća kompanija u Srbiji u domenu distribucije i prodaje štampe i robe široke potrošnje. Nastala udruživanjem više kompanija, suočila se sa problemom spajanja raznorodnih IT sistema u jedno okruženje. Tražeći rešenje koje bi se uspešno izborilo sa dinamičnim rastom kompanije, kao i sa raznolikim segmentima poslovanja i IT okruženja, odlučili su se za Microsoft Dynamics NAV...

Primarna delatnost kompanije Agroekonomik je prerada voća i povrća, odnosno proizvodnja prirodnih voćnih sokova, začina „Biozačin“, „Tomatina“ i drugih proizvoda od paradajza, zatim džemova i marmelada, kao i kiselog programa (povrće). Agroekonomik već duži niz godina izvozi na zapadnoevropsko i američko tržište...