Objavljeno: 17. 2. 2016 in Blog

Kako najbolje iskoristiti informacije

Uvođenje tradicionalnih kompanija u digitalni svet

Stubovi digitalne transformacije

Moć i vrednost informacija su osnove digitalne ekonomije i one su na ovaj ili onaj način pristutni u najvećem broju kompanija. Pitanje je kako da se to najbolje iskoristi u cilju poboljšanja poslovanja i prihvatanja mogućnosti koje donosi digitalna ekonomija. Evo glavnog koncepta za to:

Podaci o korisnicima

Ako vaša kompanija poseduje podatke o korisnicima, budite veoma srećni! To je veoma vredna imovina u vašem vlasništvu i ona otvara velike mogućnosti za rast u digitalnoj ekonomiji. Pod korisničkim podacima podrazumevaju se, ne samo osnovne informacije o klijentima, već i dodatne informacije o njihovim interesima, vrednostima, potrebama i navikama. Što više znate o vašim korisnicima, možete im ponuditi više vrednosti. U B2B modelu, podaci o korisnicima uključuju brojčane, ali i tekstualne vrednosti o njihovim ciljevima, misiji, viziji, procesima, proizvodima, servisima, njihovim klijentima, projektima i ljudima.

Komunikacioni kanal

Posedovanje komunikacionog kanala sa klijentima ima veoma veliku važnost. Dobar komunikacioni kanal može da prepozna korisnike i da aktivira prikupljanje podataka o njemu kroz saradnju s njim - a to se odnosi na dvosmernu komunikaciju. Na primer: banka poseduje online bankarski sistem, ATM-ove, poslovnice, račune i različite načine plaćanja. Telekomunikacione kompanije poseduju samouslužne portale i sisteme naplate. Maloprodajni lanci poseduju portale za online prodaju proizvoda, a transportne kompanije nude mogućnost praćenja pošiljki. Sajtovi gde proizvođači "guraju" informacije nisu pravi komunikacioni kanal. Dobar komunikacini kanal uvek dodaje neku vrednost u vidu podataka o korisnicima, registrujući posetioce i prikupljajući podatke o njihovim interesima, pa je to u uskoj vezi sa sistemom za prikupljanje podataka o korisniku. Jedan od razloga zašto su društvene mreže veoma dobar komunikacioni kanal je što one kroz direktnu saradnju i komunikaciju omogućavaju da se prikupe dodatni podaci o korisnicima.

Sadržaj

Relevantan sadržaj uključuje informacije o proizvodima, servisima, procesima, ili bilo koje podatke iz internih sistema (status bankarskog računa, praćenje pošiljke...). On može da bude prezentovan u različitim formama: od teksta i fotografija, do audio i video sadržaja, ili čak može da se i sam predstavi kao proizvod ili servis.

Koliko je vaša kompanija moćna?

Partnerstva će vam pomoći da obezbedite neophodnu imovinu za digitalnu ekonomiju

Veoma je važno da vaša kompanija poseduje makar jednu od pomenutih stvari i da može da na osnovu toga izgradi sopstveni pristup ka digitalnoj ekonomiji. 

Ako vaša kompanija ima dobar proizvod ili servis, ali nema ni jedan od ove tri stvari, možete da nađete partnera koji to ima i povežete se sa njim. Ukoliko ova strategija uspe, možete nakon toga da izgradite direktne komunikacione kanale za vaš brend i da tako priupljate podatke o korisnicima. Volvo je konvertovao svoju B2B strategiju u B2B+C upravo iz tog razloga.

Kao tradicionalni proizvođač automobila, Volvo ima partnerstva sa distributerima i dilerima koji prodaju i servisiraju njihove proizvode. Ali, sada je Volvo odlučio da ostvari direktnu komunikaciju sa svojim korisnicima i da prikupi podatke o njima. Razvio je mobilnu aplikaciju za praćenje automobila zasnovanu na društvenim mrežama, asistenciju na putu, daljinsku kontrolu vrata, daljinsku kontrolnu tablu i mogućnost daljinskog stratovanja motora u cilju njegovog zagrevanja. Oni su pomogli povezivanje klijenata, poboljšali su globalni brend kroz bolje korisničko iskustvo, ali najvažnije od svega je što su kreirali direktan komunikacioni kanal i počeli da prikupljaju podatke o korisnicima, nijihovim interesima i navikama. Na osnovu tih podataka Volvo je u mogućnosti da ponudi bolji i pravovremeni servis u realnom vremenu. Znajući koliko kolometara je korisnik vozio pre nego što je promenio auto ili neki deo u njemu veoma je korisna informacija za kompaniju i predstavlja osnovu za odličan servisni plan i dodatnu prednost za kupce. 

Suprotan primer je gradska administracija, koja poseduje informacije o građanima, komunikacione kanale i sadržaje i koja može da bude partner sa komercijalnim kompanijam kako bi im ponudila bolje komercijalne proizvode i servise kontrolisanog kvaliteta i cene u interesu građana, ali ih ne koristi na pravi način.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas