Objavljeno: 17. 2. 2016 in Blog

Četiri nivoa digitalne adaptacije

Poboljšanje rasta u teškim vremenima.

Šta digitalna ekonomija znači tradicionalnim kompanijama?

Digitalna ekonomija za tradicionalne kompanije znači proširenje ili redizajn njihovih postojećih poslovnih modela i predstavljanje novih vrednosti, segmenta tržišta, proizvoda, servisa i kanala u cilju povećanja profita. Ove interne promene treba da budu bazirane na kombinaciji klasičnog pristupa i mogućnosti koje donosi Internet.

Pretnje i prilike

Zato je digitalna ekonomija istovremeno i prilika za razvoj, ali i pretnja za tradicionalne kompanije. Pretnja postaje ukoliko se ne reaguje na vreme i ako se ne postojeći klijenti ne zaštite od tri konkurentska izvora:

  1. Novih start-up kompanija koje koriste nove digitalne modele za preuzimanje dela tržišta;
  2. Globalnih igrača koji žele da uđu na lokalno tržište;
  3. KOmpanija iz drugih industrijskih vertikala koje koriste svoje komunikacione kanale i bazu klijenata kako bi se proširili svoje poslovanje.

Na primer, dollarshaveclub.com je start-up koji je "ukrao" deo Gillet-ovih klijenata. PayPal, Google, Apple i druge globalne kompanije imaju sopstvene mobilne novčanike i sisteme za plaćanje i zahvaljujući online poslovanju lako ulaze na nova tržišta i preuzimaju klijente od lokalnih banaka. Prodajni objekti (Tesco) ili telekomunikacioni operateri (Telenor, Polkomtel, MTS) pokrenuli su bankarske operacije, a banke (Tinkoff) ulaze u segment online osiguranja.

Dodatna pretnja je promena u potrebama i navikama klijenata, koji sada konstantno traže pogodnije ponude. Ako im se pravilno pristupi, ovo vreme recesije i otežanog poslovanja može da postane prilika za rast tradicionalnih kompanija. Ali to nije jednostavan zadatak.

Nakon mnogo godina investiranja u optimizaciju internih procesa, nije jednostavno adaptirati se na novu realnost, gde se sve vrti oko klijenata. Pravi pristup je otvorena i transparentna komunikacija i saradnja sa klijentima. Povezivanje sa klijentima i otkrivanje internih tajni "spoljnom" svetu nije jednostavan korak. Ali, on je obavezan ako kompanija želi da napreduje u digitalnoj ekonomiji. Mnoge kompanije smatraju da su njihovi sajtovi, na kojima se nalaze sve informacije o proizvodima, ulaz u digitalnu ekonomiju. Međutim, vrlo brzo postaju neprijatno iznanađene kada shvate da to ne donosi planirane rezultate. U cilju razumevanja mogućnosti digitalne ekonomije identifikovali smo četiri nivoa digitalne adaptacije, gde kompanije lako mogu da utvrde na kom su nivou, na svom putu ka digitalnom poslovanju. Naravno, najniži nivo znači da kompanija nije prisutna na Internetu, što je ovih dana retkost.

Četiri nivoa digitalne adaptacije

Nivo 1: Prisustvo na web-u

Kompanija ima svoj sajt, na kome se nalaze statičke informacije o njoj i njihovim proizvodima i servisima. Iako kompanija obraća pažnju na dizajn i sadržaj ne postoji prava komunikacija i saradnja sa klijentima. Prednosti ovakvog online prisustva su ograničene i zavise od jedinstvenosti i vrednosti proizvoda i servisa. Za mnoge kompanije ovo je je obavezan trošak, ali donosi velika ograničenja za rast i nove poslovne mogućnosti kroz digitalne kanale.

Nivol 2: Deljenje internih informacija

Web sajt poseduje interfejs ka jednoj ili više internih aplikacija. Primeri su sajtovi banaka ili sistema za praćenje poštanskih pošiljki. To donosi značajne prednosti i za korisnike tih servisa i za kompanije i smanjuje operativne troškove. Onog trenutka kad ovo postane standard u industriji, prestaje da bude kompetetivna prednost. Postoje ograničene mogućnosti za dodatni rast, ako se ovaj kanal ne koristi za direktnu komunikaciju i saradnju sa klijentima i za ponudu dodatnih vrednosti.

Nivo 3: Saradnja sa klijentima

Prava dvosmerna komunikacija i saradnja je dodata da poboljša korisničko iskustvo. Cilj je da se osigura dobro iskustvo korisnika kroz sve kanale, na bilo kom uređaju i sa bilo kog mesta. Pristupi kroz različite kanale kombinuju se unutar kompanije, kroz partnerske kanale ili direktnom saradnjom sa klijentima. Klijenti su angažovani: oni komuniciraju, učestvuju i dele informacije i sadržaje sa kompanijom. Komunikacija je lična i relevantna za klijenta i obezbeđuje da se njihovi interesi uzimaju u obzir.

Nivo 4: Pametno deljenje, Internet stvari

Dobijanje dozvole od strane klijenata da se prikupljaju informacije o njihovom ponašanju i aktivnostima u aplikacijama, kroz društvene mreže, mobilne uređaje ili putem dodatnih senzora i uređaja. Klijenti, za uzvrat, dobijaju servise koje im mnogo znače - personalizovane servise i informacije zasnovane na prikupljenim podacima i analizama. Prednosti za kompaniju su povećanje profita time što klijentima nude vrednije ponude (tačno one proizvode i usluge koje klijent želi). Ako je kompanija sposobna da dostigne ovaj nivo, šansa za razvijanje novih poslovnih mogućnosti je veoma visoka.

Preuzmite naš inforgrafik i pratite digitalnu evoluciju vašeg poslovanja.

Branislav Vujović

Branislav Vujović

Predsednik New Frontier Group
Težite da postanete bolji

Branislav Vujović je osnivač i predsednik New Frontier Group i odgovoran je za poslovanje grupacije sa specijalnim fokusom na inovacije, M&A strategiju, grupnu strategiju i veze sa investitorima.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas